Gene bir derdim bin oldu
Ağlamaktır işim benim
Ecel oku yarasından
Akar kanlı yaşım benim

Zâhid'in rengi değişti
Ecel deryasına düştü
Sunalar bugün uçuştu
Tek dolaşsın eşim benim

Hani dertli menem gelin
İki elim ele alın
Yaman oldu hâlim bilin
Sönmez bu âteşim benim

Kavim kardaşım ağlasın
Döğünsün her bâr ağlasın
Körpeler zâr zâr ağlasın
Uzaktır gidişim benim


İçmişim câm-ı ezeli
Yanarım gündüz geceli
Yıkılsın bari Gökçeli
Zehirlendi aşım benim

Devasız derde dûçârem
Lokman gelse yoktur çârem
Merhem kabul etmez yarem
Sürmelendi kaşım benim

Gel bari helâllaşalım
Yakındır benim zevalim
Celâli ye vasf-ı hâlim
Desin kavim kardaş benim