Meta'ımdan alan alsın
Dürrûn deryadan almışam
Bugün aşkın pazarıdır
Veren Mevlâ'dan almışam

Zebânsız söyleyen dilden
Seherlerde esen yelden
Şat Fırat ü3û2 nehr-i Nil'den
Gelen dalgadan almışam

Salâtı farzı sünneti
Dini îmânı gayreti
Ceddi mezhebi milleti
Açan künyeden almışam

Gece zikrettiğim zaman
Demesinler buna noksan
Benim dersim tamâm doksan
Dokuz esmadan almışam

Celâli cemâlin cimdir
Muradın elifle mimdir
Sorsalar mürşidin kimdir
Hızır Baba'dan almışam