Arap at altında melek donlu yâr
Gene bir kazayı çöllemiş gelir
Elinde Zülfikâr kabzalar kanlı
Bağdad'ı Basra'yı çöllemiş gelir

Yaktı Çin mülkünü yıktı Revân'ı
Oka tuttu Dağıstan'ı İran'ı
Kandehar şehrine salmış talanı
Belh'i Buhara'yı çöllemiş gelir

Nice pâdişâhlar kuşanmış tacı
Sedd-i İskender'den aldı haracı
Ya destur Celâlî'ya ver yol bacı
Büsbütün dünyayı çöllemiş gelir