Güzelliğnen mağrur olma sevdiğim
Geçer bu güzellik pişman olursun
Kuşanma sıfat-ı Hak libâsına
Binbir adlı şaha düşman olursun

"Yevme yenfeu"nun yamandır dalı
Bilirsin benliğin nic'olur hâli
Ayaklar altında zerre misâli
Dört yana baktıkça hayran olursun

Çeşmin yaşın dök dâmene sel gibi
Baş bırak da eğil şaha kul gibi
Celâli sırrını sakla gül gibi
Velayet tahtına sultân olursun