Elestû bezminde künh-i zâtında
Pür-nûr cemâline vurgunum hocam
Bu dünyâ fânidir zerri ülfette
Dem-i devrânına vurgunum hocam

Üçyüz altmış altı damar şahlanır
Abdal olan hû çekerek dolanır
Nev-bâhar çağında seller bulanır
Daha nevresteyim durgunum hocam

Bu hâl-i zâr böyle kaddimi büker
Dîdemde damarım etek el döker
Daima Celâli böyle hû çeker
Kurudu dil damak yorgunum hocam