Hakikat bülbülü şâh-ı hilâfet
Hamduli'llâh nâr-ı fâni değildir
Doksan bin kelime yüz bin hurufat
Bin bir nokta hiç bir yanı değildir

Arif kanın içer sofu içemez
Darılmaz gulâmı kolan geçemez
A'lâyı ednâyı asla seçemez
Mürşid-i kâmilin sânı değildir

Uzatma Celâli erkânın tanı
Ali Veli Yakûb Yûsuf Kenan'ı
Bu aşkın sürürü hasbi kurbânı
Yalınız onların canı değildir