Elif zülfüsârı Koçan-zâdeler
0l bâğ-ı noktaya İrem demişler
"Velekad kerremna" bağında bir gül
Subh u seher çağı İrem demişler

Türlü türlü renkte hâb-ı havalem
Eflâke ser çekti feryâdu nâlem
Şebnemin aldıkça gülşen-i âlem
Andelib zarını görem demişler

Bir katredir servi kaddim dal eden
Hublar yığnağına beni mâl eden
Muhabbet camını dest-i Ali'den
Gelsin Celâli'ye. verem demişler