Süfi nâle çeker sûret-i Hak'tan
Aceb semt-i yâre üftâde midir
Hele bir haber ver ahd-i misâktan
Bilmez ki lâ'da mı illâ'da mıdır

Harabı derdine devalar ister
Her taşı cevherden binalar ister
Servi-kadd ü melek-simâlar ister
Bilmez âzâde mi rü'yâda mıdır

Günde bin hayâl-i ham alıp satar
Sedir baş olanda safâsı artar
Celâli kûfr ile îmânı tartar
Sormaz ki gedâ mı şehzade midir