Pervaneyim aşk oduna dağlandım
Alışıp yanmağa hacet kalmadı
Döküp al yeşili kara bağlandım
Vasf-i hâlim nedir bilen olmadı

Yedi yıl çekmişem döşek acısın
Derler ki dur gitme Emir Hacı'sın
Düşmanım şâd olsun dostlar acısın
Sılaya dönmeğe destim olmadı

Ka'be kapısında düştüm meledim
Yeri göğü yaradandan diledim
Ecel okun al kanıma buladım
Lokman bu derdime çâre bilmedi

Körpelerim hasret çeksin ağlasın
Göz yaşların yüze döksün ağlasın
Taş alıp bagnnı döğsün ağlasın
Desin eller geldi Hacı'm gelmedi

Birikip de firak aşım yesinler
Zemzemim dağıtıp kara giysinler
Vasf-i hâlim Celâli'ye desinler
Arzum aldım ahdi yanım dolmadı