Gonca mı maksûdun dost mu muradın
Bülbül seherlerde niçin ağlarsın
Garip gecelerde feryâd edersin
Ümidim gülşende eylersin nida

Yandırdı derûnum bülbûl-i şeydâ
Sen de mi olmuşsun dostundan cüda
Bülbül seherlerde niçin ötersin
Garip gecelerde feryâd edersin

Cânân illerinden haber mi aldın
Ah-ı hasretinle ciğerim deldin
Mevlâ'nın aşkından deli mi oldun
Bülbül seherlerde niçin ötersin
Garip gecelerde feryâd edersin

Celâli hayrette kalan bî-çâre
Vâkıf-ı esrar olan demez ağyâre
Sende mi müştaksın Cemâl-i yâre
Bülbül seherlerde niçin ağlarsın
Garip gecelerde feryâd edersin