Çıkmış gülsen bahçesinden
Mâh-ı mir'âta bak geldi
İrem bağının Rıdvan'ı
Çeşmi akıtarak geldi

Döşürmûş gül deste deste
Bülbül görse olur haste
Gamz-ı bigâne sermeste
Av ok ata ata geldi

Âşıkı odlara yakan
Dağıstan'dan bana bakan
Geçer aşka kolun takan
Bak Şât u Fırat'a geldi

Çin ü Maçin'dir otağı
Semerkant'ta her dağı
Alıp gitme Karabağ'ı
Hepsin sata sata geldi

Celali'ye. davet açan
Rengi boz badeler içen
Lebinden la'l-i zâr saçan
Binmiş kır ata da geldi