Kâf u nûn sırrından açtım gözümü
Coşan coşsun kaynayanlar kaynasın
Arz-ı hâk üstüne serdim yüzümü
Basan bassın çığnayanlar çığnasın

Bana o Hak için verildi i'lâm
Bî-dîdâr üstüne kuruldu binam
Düşmanın gürzüne kal'adır sînem
Vuran vursun sınayanlar sınasın

Nideyim âlemde devleti mâlı
Görünür toyluğum devr ü zamanı
Medet Mevlâ'm medet yanar Celâli
Bilen bilsin kınayanlar kınasın