Metaımdan alan gelsin
Ben dervişân irisiyem
Derûnundan tefsir kılın
Ben sırf kulun perîsiyem

Dilbere vurgun değilem
Her söze durgun değilem
Usanmış yorgun değilem
Ehl-i diller çağrısıyam

Gelen seyrâna getirsin
Alan irfana götürsün
Bulan kurbâna yetirsin
Halîlullâh sürüsüyem

Celâli derler dîvâne
Aşk ile geldim cihâna
Bin bir isimli Sübhân'a
Hû çekmenin borçlusuyam