Bülbül-i nazm-ı gazelim
"Yâ Hû" diyen putperestim
Kâfir-i asl û ezelim
"Yâ Hû" diyen putperestim

Aşkın safâsında mâhım
Semâya dayandı ahım
Ne Nebim var ne Allah'ım
"Yâ Hû" diyen putperestim

Dünya gencine karışmam
Her üstada söz321 danışmam
Namaz ehliyle konuşmam
"Yâ Hû" diyen putperestim

Bir perî-peyker damamın
Arzumânend-i Revân'ım
Ne dinim var ne îmânım
"Yâ Hû" diyen putperestim

Ben Celâli nazm-ı gûlzâr
Bülbül gülzâr içre güzâr
Ne Allah'ım ne nebim var
"Yâ Hû" diyen putperestim