Nedir bu çektiğim kahr û sitemler
Daha derd olur mu bundan ziyâde
Yay oklara hedef ettim sinemi
Hiç yara olur mu bundan ziyâde

Bizi zemmediyor hısım akraba
Bir arz-ı hâl verdim Ulu Dergâh'a
Eğer arz-ı hâlim ererse Şah'a
O da'vâyı görür benden ziyâde

Celâli Mevlâ'ya doğrudur özü
Kimi kurban dersem kem verir sözü
Korkarım rüyada gizlerim izi
Nedamet olur mu bundan ziyâde