Meleşir koyunlar gelmez kuzusu
Oynadı yerinden koptu yazısı
Kenarda köşede kaldı bazısı
Baba oğlun Hakk'a emânet etti

Sırma saçlarım tarayıp örme
Geldi Devre dağı kaç aman durma
Güzeller sultânı Gûlşan'ı sorma
Dârûden bekaya azimet etti