Sofi sorma bana hikmet dersini
Küllü vemâfihâ verâsı yedi
Danış erbabına kürre dersini
Zemin ü âsumân arası yedi

Arş u Kurs ü Levh ü Kalem cinânı
Yetmiş bin perdedir Seb'a'l-Mesâni
Keşf-i nikâb olur seyreden anı
Kâf u nün sırrının arası yedi

Celâli bu sözü sezdi ebcetten
Bir bade sundular "Fenfeceretten"
Sultan-ı kevneyne inen hüccetten
Altı bin mizanın darası yedi