Çün "kâf" ile ''nun"dan göz açtı âlem
İki "mim" bir "ha"ya dal keman oldu
"Alleme'l-Esmâ"ya gelmezden Adem
Huzür-ı divânda bir divân oldu

Ahir bu dâvada saf u saf olduk
Elestü Bezmi'nde istinaf olduk
Celâli biz orda bir taraf olduk
Herkese Huda'dan bir ihsan oldu