Ah elinden kime gidem şekvaya
Usandım bu dağda bahçevanlıktan
Temenna eyledim ednâ a'lâya
Gözüm açılmadı perişanlıktan

Mecnûn tek meskenim çöller ovalar
Murgları serimde yaptı yuvalar
Bir elim mihnet-i Leylî kovalar
Bir elim dem çeker denişânlıktan

Kan ağlar Celâli bir dem gülmedi
Çeşmim gubânnı kimse silmedi
Çok beylere vardım imdat olmadı
Kurtulmadık gitdi sergerdânlıktan