Ey sâkî sala ver badeler takın
Ehl-i aşk olana ezan vaktidir
Kurb u civarında eğlenme sakın
Âteş-i aşkımın sûzân vaktidir

Terk-i mescit meyhaneler döşendi
Mest olanlar zircirinden boşandı
Çarh-ı devrân bize hançer kuşandı
Yine çok olaylar bozan vaktidir

Celâli nev-bahâr çağlan geçti
Görünce andelib feryada düştü
Gonca gül dermenin devri savuştu
Cihan bağlarının hazan vaktidir