Gâhi bülbül gibi goncaya meftun
Gâhi sahralarda Leylî'ye Mecnûn
Sürür-ı sevdadır bizlere kanun
Böyledir her şeyden icazetimiz

Celâli dersimiz nazm-ı gazeldir
Ezel taksiminde meşk-i ezeldir
Aşk ocağın yandıran bir güzeldir
Anınçün tükenmiş nedametimiz