Bugün mekteb-i irfanda
O dergâhta duran kimdir
Cür'alar camlar bellisiz
Dolduran kim veren kimdir

Benimle her seher çağdan
Çekip gam leşkerin sağdan
Geçip Gence Karabağ'dan
Semerkand'ı soran kimdir

Kişverle Seki Şirvan'ı
Çin mülkün mülk-i İran'ı
Hoy, Dağıstan, Horasan'ı
Talan edip vuran kimdir

Okların Rûm'a döndürdü
Habeşistan'a gönderdi
Arabistan'ı söndürdü B
u kavgayı kuran kimdir

Gör ol kan çeşmi cellâdı
Demiş Celâli berbâdı
Yıkıptır il il Bağdâd'ı
Beni onda gören kimdir