Bir çeşmi hünkârın medhin
okurum Zulumât mülkünün
şem'-çırâsıdırÂl-i Osman sandığı
Elif mim diyarı Hart ovasıdır

Kavga günü bir alaya
Leşken dayandı Kızılelma'ya
ismini yazan imlâya
İki "mim" bir"ha", "dal" sırasıdır

Görenler zaptetmiş ol kaşı mihrâb
Hüsnün pertevinden gün çeker hicâb
Kudret çeşmesiyle dönen âsiyâb
Ben teki çokların kan pahasıdır

Sefer etmiş Rûm'dan serv-i
Sîmîne Firengi kırk bin tümene
Haraca bağlamış dönmüş Yemen'e
Haydar-ı Kerrâr'ın perverdâsıdır

Horasan erleri örtmüş tacını
Acem diyarından almış bacını
istemiş Celâli ben duacını
Hârâbat ehlinin mübtelâsıdır