Hicran köşesine tuttuk rotayı
Günbegün artmada harâb-ı temmet
Bize bu tecellî "Kâlü Belâ'"dan
Yazılmış besbelli kitâb-ı temmet