Elif Allah'ın kânı
Be Bağdad'dır mekânı
Te Tanrı'nın aslanı
Abdûlkâdir Geylânî

Se sabittir sözünde
Cim cemâli yüzünde
Ha hayâtı aynında
Abdûlkâdir Geylânî

Hı Huda'nın yapısı
Dal diyanet kapısı
Zal zelilin tapısı
Abdûlkâdir Geylânî

Ra rahmi gayet çoktur
Ze ziyâde uludur
Sin sefinem doludur
Abdûlkâdir Geylânî


Şın şeriat envân
Sad safânm serdârı
Dad ............
Abdülkâdir Geylânî

Ti tarikat envân
Zı zahirdir burhanı
Ayın aşkın irfanı
Abdülkâdir Geylânî

Gayın gayet fikri çok
Fe fenada fikri yok
Kaf kuvvette özü tok
Abdülkâdir Geylânî

Kâf keramettir işi
Lam lâtiftir cünbüşü
Mim muhabbet denişi
Abdülkâdir Geylânî

Nun nazîri yok anın
Vav vücûdu zamanın
He himmeti cihanın
Abdülkâdir Geylânî

Lâmeliftir mekânı
Ye yok durur nişanı
Bu tarikin sultânı
Abdülkâdir Geylânî