İniş inende ırgalar
Yokuş dönende yorgalar
Müjdeler olsun kargalar
Yattı da kalkmaz kır oğlan

Otlar Bayburd'un otunu
Kelkit'e dönmüş götünü
Kargalar yemez etini
Yattı da kalkmaz kır oğlan

Seksen yaşında tay gibi
Nalları parlar ay gibi
Kaburgaları yay gibi
Yattı da kalkmaz kır oğlan

İçemez suyun sazını
Yemez arpanın azını
Hınzaverek mazını
Yattı da kalkmaz kır oğlan