İl konmasın meskenime yurduma
Alev almış gam-firâşım ondadır
Hiç yanmasın avazıma virdime
Ezel başta zehr û aşım ondadır

Badeler yandıran aşk ocağıdır
Bülbül eğlencesi gülsen bağıdır
İflah etmez Koçkoyan'ı dağıdır
Pervaneli misket taşın ondadır

İbret alan gülşenime girmesin
Dest uzatıp gonca femin dermesin
Celalî darıma meyil vermesin
Saçmalanmış âh âteşim ondadır