Gene bir serencâm vadigânm var
Dayan bu sözüme kara batakçı
Harabat ehline yadigârım var
Her mecliste benden ara batakçı

Kahveci kahveyi tatar be-tatar
Ocakta geç olur mangalda kotar
Taze tiryakidir sonra göt atar
Alır serper çâr divâra batakçı

Ekser batakçılar dilbaz olurlar
Başı dazdaz gözü çarpaz olurlar
Nerde sefil varsa arar bulurlar
Bu ne insaf bu ne hâldir batakçı

Nasıl aldın ise getir ver anı
Sana derim ey Bektaş'ın zıranı
Göbeğim keseni höllük koyanı
Veririm mezada sonra batakçı

Günde bin savaşı Kerbelâ'sı var
Cebel-i Billah'ta bir tarlası var
Kırk dokuz borçluya havalesi var
Bu ne insaf bu ne para batakçı

Erzincanlı der ki geldin otuydun
Gaybıttın gıybıttın çaydın götüydün
Gaydaşlık olalı beni batıydın
İste bakam aypalara batakçı

Laz da der ki ulan Ahmet varalım
Vermez ise faizini koyalım
Kardaşlığımızdır mühlet verelim
Belki kazana da vere batakçı

Erzurumlu der ki dadaş gelirih
Aldıhsa veririh gene alırıh
Biz bu ahşam ezemgilde galırıh
Dolana bir hana gire batakçı

Acemse der ele hardan gelipsin
Gelip menim öz metaım alıpsın
Ele her tarafın açık kalıpsın
Çöreğin dizinde dura batakçı

Şüphelidir batakçının imâm Üç
beş gün dediği bulur harmanı
Arpanın gözüne verir samanı
Emânettir yere sürme batakçı

Düğünde bayramda geyinir alı
Veresiye almış gene bu malı
Ali'nin külahı Veli'nin şalı
Emânettir sürme yere batakçı

El malıyla girdin eyledin gerdek
Verip kurtulsana sütsüz pezevenk
Her nerde işitsen bir ulu dernek
At sürersin o pazara batakçı

Batakçının nallarını bana sor
Bir fincan kahveden eder anafor
Doksan dokuz pata ile yanaşır
Veresiye tacirlere batakçı

Kimsede beş kuruş görse yapışır
Uyuz itler gibi alır kapışır Ver
deyince basar çifte tepişir
Atar imânını nâra batakçı

Günde bin kavgası Kerbelâ'sı var
Cebel-i Billâh'ta bir tarlası var
Kırk dokuz borçluya havalesi var
Mori insaf bu ne para batakçı

Eğer Ermeniyse söylerdi foh di
İnci gıdaskoran das gurus kokti
Tızazcı darasta yine kirohti
Muritkunim ur gerdara batakçı

Eğer Rum ise der garmidi bibas
İnende guruşun zomadi bicas
Vermes paralan gamidi manas
Gidiyorsun gene nere batakçı

Okudum vasfını çektim beyaza
Dağıtsınlar Seki Şirvan Şiraz'a
Altmış para verse peşin kiraza
Tövbe çeker yetmiş kere batakçı

Uzatma Celâli serencâm çoktur
Mahşere kalırsa işi bozuktur
Katile mürüvvet borçluya yoktur
Ara bul başına çâre batakçı