Takdir tecellîden erzak diledik
Vardık çâr köşeyi devrân eyledik
Bir mezat açıldı yemek içinde
Vardık ol mezatta cevlân eyledik

Sordum tellâl mezadında ne vardır
Dedi sorma sermayesiz bir kârdır
Limonî turuncî çiçeksiz bârdır
Vardık ol meclisi seyrân eyledik

Bismillah okundu ince taama
Zağbal kuru kaymak durdu selâma
Baklava bal börek boz içi helva
Döktük orta yere harman eyledik


Deli kuymak doldu doldu boşandı
Peynir ile ziynetlendi döşendi
Tel helvası bize hançer kuşandı
Kurutlu haşılı kalkan eyledik

İleriye bastı bizi barhana
Ömrümün burcunu söktü tarhana
İmansız boranı dinsiz lahana
El-aman elinden feryâd eyledik

Erişte de der ki sıra benimdir
Saçlarda kavrulup yanan serimdir
Kara kavut der ki Mevlâ kerimdir
Nice dişsizleri mihmân eyledik

Yumurta da der ki benim başçavuş
Kurudu kalacoş önümden savuş
Piyazh köfte der imdada kavuş
Biz de bu meclise devrân eyledik

Erişte çorbası kadı lokması
Kokoç reçeliyle emül dolması
Yine imâm olmuş kelem dolması
El göğüsde kalktık dîvân eyledik

Boynunu büküyor sangı burma
Güneşin gözünü tutmuştu hurma
Soğanlı biberli reyhanlı dolma
Çıktık Kerbelây'ı seyran eyledik

Kartol yahnisi da boynunu burar
Mercimek galacoş sofraya sürer
Ander lobiya da kendini kurar
Nice kişileri tulhan eyledik

Dut soyma kaysefe hele ne ise
Kabak bin nâz ile girdi meclise
Çil horoz börkünü giyindi herse
Orda beş yüz horoz kurbân eyledik

Pirinç vakarından çeker halayı
Dedi zaptetmişem köşkü sarayı
Koca bulgur kamaştırdı dünyâyı
Orda beş yüz toklu büryân eyledik

Ziron der ki söz başına gelince
Benim kır serdarı köy köşesinde
Bugün seyrederim meydân yerinde
Nice koçyiğitler yeksan eyledik


Aşık Celâli de aşka dalalı
Et yahnisi' gelip bahse gireli
Ömrümün burcunu söktü sirkeli
Bu dolapta bir gün mihmân eyledik