Nasihat babında bir destanım var
Bu kıssadan hisse çıkar âr olmaz
Sevda çekenlere dünyâ dar olur
Sevda çekmeyene dünyâ dar olmaz

ileri sokulma derler geri dur
Sabr eyle mecliste otur bıyık bur
Bir söyle bir dinle beş de kulak vur
Arif meclisinde lâf güzâr olmaz

Çağrılmayan yere gidici olma
Sorulmayan sözü deyici olma
Bulanık sulara girici olma
Elinden yapışıp bir tutan olmaz

Eğer dul kaldınsa sen bir bucakta
Kız al dulu alma fırlan boylakta
Üç olursun iki iken yatakta
Döşekten düşersin yer kenar olmaz


Nasıl vasf edeyim ben bu kelâmı
Elmadan kırmızı yanağın alı
Köylerde güzel var huri misâli
Lâkin şehir gibi cilvekâr olmaz

Doğru söyleyene delidir derler
Kimi deli kimi velidir derler
Celâli Mevlâ'nın kuludur derler
Yârdan başka anı bir sever olmaz