Yakamdan el götürsün ehl-i zahir bilmez muradı
Gazel yâd etmedir elbet bu cür'a camın irşadı

Bunu "Nahnü Kasemnâ'da böyle yazmıştır üstadı
Sakın sen ta'n taşından gör nicedir ehl-i berdâdı

Çıkar seb'a semâvâta yıkar ariflerin dadı
Huda'nın taht-gâhına dayanır âh u feryadı