Gel ey zâhid suâl etme özüm mestur muyum bilmem
Ene'1-Hak söylerim amma bu dem Mansûr muyum bilmem

Huda'nın beyt-i binasını harâb etmektir gözüm
Aceb âkil veya mecnûn veya mahmur muyum bilmem

Ser-i üryanımı görsün beni bir özgeden sorsun
Özümden bî-haber vîrân mıyım ma'mûr muyum bilmem

Bu abdal gezdiğim bir dilber ü mehpâre mi yoksa
Nedir ahım cihanda bir .... mecbur muyum bilmem

Vîrân bağında baygular benimle hem-dem olmuştur
Özüm baygu muyum bülbül müyüm efsûr muyum bilmem

Bugün hep aşk ocağında beni pervane saymışlar
Çerâğ-ı şem'i yakmakta böyle meşhur muyum bilmem

Ezel kâtibleri Celâli baktım ki kara yazmışlar
Bu defter ü bu kalemden memnun mestur muyum bilmem