Sâkî bana doldur şarâb-ı engür getir
Bir kadeh verip bitirdim mi tekrar getir

Her ne sorsam dur cevap ver semt-i yârdan
Nazm-ı gazel içinde yâd et ezber getir

Gamze-i peykânı al kanımı dökmeye kasd eylemiş
Bağla kollarım yâr zülfü ile yüz ber (?) getir

Canı cânâm içün saklanın bahçe bana lâzım değil
Sevdiğim ile gezerim.............getir

Ehl-i hizmet kullan kimdir kimler ile eğleşir
ismin oku birbirine........defter getir

Aşk kitabını Celâli verme hoyrat eline
Vakt-i seher...................getir