Dilde hicranım âh elinden el-amân olmuş
Gönlüm evi yağmaya gitmiş dardağan olmuş

Yakt-i seherde âh çekerim bülbül-i şeydâ gibi
Hüblar ülkesine bir hoyrat bahçevân olmuş

Kim giderse gitsin billah gitmenem ol cülara
Servi durağı gül ü dîbâ hep talan olmuş

Terk-i hâb olup dil ü......semti uyan
Eşk-bârım seng-i sahraya armağan olmuş

Tabîb el vurma bu yaranın Leylî'si gitti
Dahi merhem sürmez sağalmaz pek yaman olmuş

Ben ol çeşmi cellât elinden imdâd kime gidem
Illet-i sevdadan Celâli perişan olmuş