Celâli halk-ı âlem hep eğilmiş sakın el katma
Eğer bir ehl-i hizınetsen oturma durma hem yatma
Özün kim pend eder durmaz danışma özgeye satma
Gönül tahtında bir han var el uzatma ayak atma