Gezer erbâb-ı aşk olan özünden gayrı sır vermez
Kime kim dilberi gelse gözetmez aybını görmez
Çıkıp seng-i sitem atmaz gönül bahçesine girmez
O bağın bülbülü yâhu..........da'vâya durmaz