Kişi ehl-i hüner olsa hünerin bir zaman demez
Her olur olmaza destin uzatıp el-aman demez
Yirân bağında dilbere keman ebru demez
Gedâ vü bayı hoş görüp bu yahşi bu yaman demez