Hocam beni yaz mektebe ver aşk ile hem-râh Tâlib-i dergâh
Ben kûşe-i vahdet severim gezdirme seyyah Er-rızkı ala'llah

Ders-i ezelî âşık verir harf-i bismillah Hem nasrun minallah
Alın dersi ferâizden fıkıhdan danışmam Özgeye okut karışmam

Aşk ile "ene'1-Hak" der kişi her dem haktır Aşk ki zeval yoktur
Her ne ki sorsalar işit şu nidayı nâgâh Der Allah Allah

Ayîne-i devrân bizimle kavgaya durdu Çok zahmı vurdu
Azdı bu yâre bulunmaz Lokman-ı cerrah Gör eyvah eyvah

Her nere gitsem giderim merd oğlu merdeDiyesin derde
Ben yemem nâmerd kişi çöreğin billah Etmem eyvallah

Gevheri sarrâfsız yerde açma Celâli Puç etme malı
Tasadduk yoktur inanmaz mûnkir-i billah Hem olmaz agâh