Ey bâd-ı sabâ hâb-ı nâzından yâri git uyandır El bağla divan dur
Sâkî demeden sen bade dolandırİçtikçe ver usandır

Hâl-i perişanımı sabâ dildârıma söyle Hünkârıma söyle
Hâk-i pâyinden rica eyle kandır Kasem et inandır

Senden söz sormayınca ol sen cevap etme Söz söze katma
Terk-i edeb olma sakın el-aman dur Bir hayli zaman dur

Her ne bâzâr ihsan ederse al getir açma Gayri karışma
Deme bunun sonu kavga kandır Yahşi yamandır

Aşık olanın çeşmi kan ağlar döker yaşlar Halk anı taşlar
Vaslı murâd olur âhir ol gümândır Ehl-i îmândır

Sûfî benim arkam dönünce ta'n taşın atma Hem alıp satma
Gerçi bu Celâli harâb ehli şuarâdır Amma dervişândır