Biz harabat ehliyiz kâşanemiz viranedir
Sâlik-i pîr-i mugânız tekkemiz meyhanedir
Pirimiz var arımız yok bu melâmet-hânede
Ta'n-ı âlemden ne gam gamhânmız peymânedir