Ne sehv ettim ki yâ Rab ehl-i zahir
Diyorlar külli kâziptir şuarâ

Onı bilmez mi kim aşk-ı ezeldir
Çeken âşık-ı şeydâyı o yâre

Okurlar hakkıma âdât-ı gâvun
Bu âyet istifhamın benden ara

Mürüvvet dest ile hoş tut esirge
Olur seng-i sitemden pare pare

Bilirsin kâbil-i peyvendi yoktur
Dil-i mifâtıma değme dil-ârâ

Nazargâh camidir beyt-i binadır
Ziyaret küyidir Perverdigâr'a

Yağar rahmet Celâli mu'sirattan
Erişir katre bahre vara vara