SOHBET 1                                       9 ARALIK 1989

“Sen benim her şeyimsin

Canımsın candan yakın

Unutur sanma sakın

Unutmam unutamam”

 

·         Bir genç ile yaşlının Allah’ı anma hikâyesi anlatılıyor

·         Kulum iste vereyim. Kulum bana nafile ibadetle yaklaşır.

·         Mezhepler arasındaki namaz kılma farklılıkları

·         Herkes bildiğiyle amel ederse biz bilmediklerini ona öğretiriz

·         Zahir ûlemanın da bir kâmil müçtehide teslim olması lazım.

·         Noksanını bileceksin.

·         Arşa kürse sığmam, mü’min kulumun kalbine sığarım.

·         Gafil olan insanların kalbi nedir, nasıldır?

 

 SOHBET  2                                       10 ARALIK 1989

“İnsan yakınlaştıkça

Yakınlarından ayrı

Belli ki yakınımız yoktur

Allah’tan gayrı”

 

 • Din nasihâttir. Nasihat ikidir. 1- Vaaz (Zahir) 2- Sohbet (Batın)
 • Sohbeti kim ediyor. Kim meydana getiriyor.
 • Abdûrrahim ne demek? Rahimin kulu demek. Rahimin kulu konuşmuyor. O halde konuşturan kim?
 • İnsanların kalbi masumdur. Fakat o kalbi muhafaza etmek lazım.
 • Müridin Fiiliyatı nasıl olmalı?
 • Kabız hali – Basıt hali. Kabız halinden nasıl kurtulunur?
 • Mürit nurunu esmadan alıyorsa o zaten rabıtasına sığınır.
 • Cenabı Hak Peygambere Efendimizi bin sene ders verir gibi okutmuş.
 • Bizim öyle kullarımız var ki ticaretleri zikirlerine mani değildir.
 • Velayet parmağıyla bir mürit nasıl uyarılır.

 

 SOHBET  3                                       11 ARALIK 1989

“Öl ve öl”

 

 • Bir velinin büyüklüğü maneviyattaki gücü 4 milyar insanı eritseler birleştirseler bir velinin velayeti kadar olamaz.
 • Yakub-u Çerhi ve Hoca Ubeydullah Hz. arasındaki hikâye anlatılıyor.
 • Tahareti olmayanın cesedi temizi olmaz. Rabıtası olmayanın kalbi temiz olmaz.
 • İnsanlardaki ayıbı mürşitler setr eder.
 • Kuluma nimet veririm. Kıymetini bilmez ise çeker alırım.
 • Makamlar. (Kalp gözü, altıncı makamla ilgili sohbet
 • Yakup (a.s) la Yusuf (a.s) hikayesi anlatılıyor. 

 

 SOHBET  4                                       11 ARALIK 1989

“İlim Bildirir. Amel yakınlaştırır

İhlas kazandırır.

İhlas veren Allah’tır”

 

 • Hz Âdem ve diğer Peygamberlere gelen kitaplar ve ne kadar yaşadıklarıyla ilgili sohbet.
 • İbrahim (a.s) la Abidin hikâyesi anlatılıyor.
 • Hızır (a.s) la Musa (a.s) arasında yaşananlar.
 • Keramet göstermekle ilgili husus anlatılıyor.
 • Peygamber Efendimizin miracı ikidir.

 

 SOHBET  5                                       12 ARALIK 1989

“Tasavvuf seni senden alır

Seni sana sensiz verir”

 

 • Evliyanın yüzünde Fatiha Suresi yazılıdır.
 • Her kim ki tuttu dest’ini/  Soyundu varlık postunu.
 • Kemale erişmek ulaşmak için her şeyden geçecek.
 • Allah’a giden yollar mahlûkatın nefesinin adedinin çokluğu kadardır.
 • Kepenekteki arzu nedir?
 • Evliyaullahın yüzünde Fatiha Suresi yazılıdır.

 

 SOHBET  6                                       13 ARALIK 1989

“Tasavvuf nefsin hizmeti,

Ruhun zaferidir”

 

 • Bizim tarikatımızın büyüklüğüyle ilgili sohbet.
 • Mürit, halî, fiilî, amelî ile terakkî eder.
 • Mürit üç harften ibarettir. 1-Mim, 2-Ra, 3- Tı
 • Müritte üç şart.
 • Fikir, şükür, zikir ile mürit terakki eder.
 • Kulum ben sana şah damarından daha yakınım.
 • Baba himmet, oğul hizmet.
 • Dünya sevgisi.
 • Kul ile Allah arasında 70 bin perde var

 

 SOHBET 7                                       14 ARALIK 1989

“Gel canını terk eyledi

Canan doğa senden”

 

 • Meşayihsiz olmaz.
 • Beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz.
 • Salih Babayla ilgili sohbet.
 • Evliyaullahın iki nuru vardır.
 • Fena fişşeyh Fena firresul nasıl olunur?

 

 SOHBET 8                                       15 ARALIK 1989

“Ömür bahçesinin, gülü solmadan

Uyan gel gözlerim gafletten uyan”

·         Allah için birbirinizi sevin Allah için bir araya gelin.

·         Her kim ki ayaklar altında çiğnenmedi. Başa taç olamaz.

·         Yüzüne silleyi vuranla ağzına şerbeti veren bir olacak.

·         Nasıl derviş olunur?

·         Kulum beni sev sevdiklerimi sev.

·         İbrahim (a.s)’ın Beytullahı yaptığı zaman yaşanan olaylar. İbrahim (a.s) ın uzlete çekilmesiyle ilgili yaşananlar anlatılıyor.

·         Bazı tasavvuf kitaplarında yazar. Evliyullahın velayeti nübüvvetinden daha büyüktür. Ama nübüvveti değildir şüphesiz. Nebilerin velâyetleri nübüvvetlerinden daha güçlüdür. Peygamber Efendimizin nübüvveti var. Cebrail geldi. Kuranı getirdi. Bu bilindi. Bu nübüvvet. Peygamber efendimizin velayeti o kadar güçlü ki, büyük ki buna akıl ermez.

·         Kişi refikinden azar.

·         Musa Aleyhisselâmın doğumuyla ilgili konular.

·         Akl-ı maaş, akl-ı maad.

·         İnsanlarda nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mülhime, nefsi mutmainne vardır.

·         Peygamber efendimizin miraca çıkması.

·         Vücudumuzdaki dört madde. Ateş, su, hava, toprak.

·         Bir müridin tatbik etmesi gereken maddeler.

1-      Beş vakit namazınızı kılın

2-      Hatmeye geldiğiniz zaman siyasetten konuşmayınız.

3-      Ruhtan şundan bundan katiyen konuşmayın.

4-      Gıybet konuşmayın.

5-      Malayani konuşmayın

6-      Allaha şükür okuma biliyorsunuz. Divan var elinizde okuyun.

7-      Bilenlerde şu kelam şunu ifade ediyor bu kelam bunu ifade ediyor diye izah etsin.

8-      Size başkaları ve yaptıkları ne lazım.

9-      Tarikattaki eksikliklerinizi tamamlayın.

10-  Tarikattaki hizmetimiz. 1- Evvabin namazı. 2- 24 Saat için 15 dakikalık dersimiz. 3- Teheccüd namazı 4- Namazlardan sonraki virdler.

·         Şeriattaki tarikattaki hizmetlerinizi görün gerisine karışmayın.

 

 SOHBET 9                                       15 ARALIK 1989

“Kimi görsen Hızır bil,

Her geceyi kadir bil.”

 

 • Aldadı aldadı dünya beni aldadı,

Dibinde zehir dolu, yüzünde var bal tadı.

 • Cenabı Hak taşı da konuşturur ağacı da konuşturur. Hz.Musanın asası Hz. İsanın taşı gibi.
 • Dört şahtan mana.

1-      Zahirde: Edilleyyi şeriyye (Kitap, sünnet, icma, kıyas)

2-      Tasavvuf: Muhabbet, ihlas, edep, teslimiyet. Bunlar İnsanı beşeri sıfattan meleki sıfata geçirirler.

 • Cinlerle ilgili soru, cevap. Cinlerden de müritler vardır. Onlarda Peygamber olmadığı gibi onlarda veli de yoktur.
 • Cemalin nuruna aşık olanlar cenneti ne yapacak? İşte kemale de bunlar erecek.
 • Belanın en büyüğünü Peygamberlere verdik buyuruyor Cenabı Hak.
 • Gelse celalinden cefa

Yahut cemalinden sefa

Senden bana hastır gelen

Ya hil’etü ya kefen

Ya gonca gül yahut diken.

 • Ceset nerden geliyor? Bir damla kirli su.

Bu nerden meydana geliyor? İnsanların almış olduğu gıdalardan.

 • Zeliha ile Yusuf (a.s) hikayesi ve Yusuf (a.s) güzelliği anlatılıyor.
 • Hayvani sıfattaki insanı bir ceset perde olmuş örtüyor. Beşeri sıfatta olanı da bu ceset perde olmuş örtüyor.
 • Soru: Beşeri sıfattaki suret dünyadaki surete benzeyecek mi?

Cevap: Eğer beşeri sıfatta ise cennette herkes 33 yaşında aynı boyda olacak.

Soru: Yüz hatları nasıl olacak?

Cevap: Yüzleri de aynı olacak ama beşeri sıfata geçmişlerse. Melek sıfatına geçenlerin sıfatından bahis yok.

Evlat, makam, rütbe, ilim hepsi bizim varlığımız. Bilgimiz marifetimiz. Hepsi cisim. Cisimleri ateşe atıp yakarsak yok olur. Kalpteki cisimleri ne yakar? Allah ateşi yakar, Resulullah aşkı yakar. Meşayih aşkı yakar. Onun için buyuruyor.

Ciğer yandı kebap oldu,

Yürek yandı şarap oldu,

Gönül şehri harap oldu

Seni arayı arayı

 • Hz. Ebubekir’in evinden gelene et, kebap konusu anlatılıyor.
 • Hakikate nasıl ulaşılır? Tarikatla.  Şeriat, tarikat, hakikat, marifetle ilgili sohbet.
 • İbrahim (a.s) Cenabı haktan iki isteği.

1-      Yarabbi sen, bu insanları dirilteceksin. Acaba nasıl? İnandığı halde sordu ve devamında dört kuşu parçalayıp farklı yerlere bıraktığı bölüm anlatılıyor.

2-      Yarabbi sen yemekten içmekten gitmekten, gelmekten münezzehsin. Bu dünya hanemde seni göreyim. Ne olur buraya gel. Diyor ve cenabı hakkın yaşlı adamın kalbinde İbrahim (a.s) evine geldiği anlatılıyor.

 • Şeyh Efendimizin zamanında bir tanesi dedi ki;

-          Hocam nasıl edelim. Biz sokağa çıkmayalım mı? O kadar açık saçık hanım var ki? Biz kurtaramıyoruz kendimizi onlardan? Mübarek dedi ki;

-          Siz onlara hayvan sıfatı ile bakın. Eğer insan olsalar eksiklik duyarlar. Eksiklik göstermiyorlarsa demek ki onlar hayvan. Hayvandan namahrem olmaz insanlara. 

 SOHBET  10                                       17 ARALIK 1989

Teveccüh

“Allah de, ötesini bırak” 

 • Allah’ı zikreden kalp diri. Teveccühte diriliyormuş. İnsanların kalpleri. Teveccühte kalbe zikir tohumu ekiliyor. Devamında teveccühün kutsiyeti anlatılıyor.
 • Meşayihin emri de Allah’ın emri , Resulullahın emridir.
 • Abdurrahman Tagi Hz.nin tebliğe gittiğinde sofilerden birinin evine misafir oluşu ve hayatında öyle tatlı, leziz yemek yemediğini anlattığı olay.
 • Teveccüh kalbi selim istiyor. Kalbi selim ne demek? Maddi manevi bütün arzularınızı kalbinizden atın.
 • Bir müridin kalbini meşayih yarar, temizlermiş. O bilmez. Senin kalbin yarılıyor burada. Meşayih almış seni ameliyat masasına temizliyor. Sen bilmiyorsun. Ama bunu hal sahipleri görür. Söyleyemez. Söylemek yasaktır.
 • 79 Ahlâki zemimeden bir tane bile kalsa kemal sıfata ulaşamazsın.
 • Diğer tarikatlarda muhalefet’ül hevadan başlıyor. Ama bizimki böyle değil. Muhabbetül mevladan başlıyor.
 • Bizim tarikatımızda cezbe ile nef’i ispata birde şuğulu batını ile terakki ettiriyorlar. Şuğul ve cezbeyle ilgili konunun detayları anlatılıyor.
 • Hızır (a.s) Musa’nın gemi yolculuğunda gemiyi deldiği gibi, Meşayihte müridinin vücuduna ne yapıyor o delinen vücutta varlık, benlik olmuyor. Burada gemiden mana bizim vücudumuz.
 • Muhammed Şemsettin’i Hüda Hz. Alimmiş geç yaşta meşayih oluyor. Diğer tarikatları geziyor. Sonunda Nakşibendi Halifelerinden Sadettini Kaşgari Hz.ni buluyor. Hafi ve Cehr-i zikir hakkında bilgiler anlatılıyor.
 • Bizim bu teveccühümüzde cezbe sahipleri biraz kendilerini teskin etsinler. Fazla bağırıp çağırmasınlar.
 • Şeyh Efendimiz; “Oğlum cezbe zulmettir. Meşakkattir. Ve de bir haldir. Ondan geçmek lazım ki terakki etsin insan” derdi.
 • Teveccühte neler yapılacağını tarif ediyor. 

 SOHBET 12                                       10 MAYIS 1990

“Sev….

Mürşitler benzer güle

Müritler benzer bülbüle

Sev hakkı seven ile”

 

 • Allah’ı bilmek, Allah’ı bulmak, Allah’ı görmek. Bilmek bir ihsandır. Aramak lütuftur. Nimetine ulaşmakta daha büyük bir lütuftur.
 • Nuh (a.s)’ın oğlu, ebedi cehennemde yanacak. Oysa Eshab-ı Kehfin köpeği cennete velilerle ebedi yaşayacak. Çok ihsan var bu ihsandan içeru.
 • Alaattin-i Atar Hz ile mütezile alimleri arasında geçen ruyetullah arzusu anlatılıyor.
 • Bizim tarikatımızın bidayeti de amentü billah nihayeti de Amentü billah.
 • Eğer sen dünyayı ahiretten çok seviyorsan ehli dünyasın. Ahireti çok seviyorsan ehli dünya değilsin.
 • İyi bir ağızla dua edin ki günah işlenmemiş olsun.
 • Meşayihimizin ismine leke getirecek noksanınız olmasın.
 •  

 SOHBET 13                                       11 MAYIS 1990

“Aldadı aldadı dünya beni aldadı

Dibinde zehir dolu

Yüzünde var bal tadı” 

 • İnsan Allah’ın gazabına neden uğrar? İsyan ettiği için, isyan neden olur?
 • İnsanlarda iki akıl vardır.

1-      Aklı Maad

2-      Aklı Maaş

 • Biz Ademi topraktan halk ettik. Kendi ruhumuzdan ruh üfledik.
 • Ey kulum 8 saat maişetin için çalış 8 saatte ibadetini yap. 8 saatte istirahat et buyuruyor.
 • İbadet iki türlüdür.

1-      Bedenen amel

2-      Manen amel

 • Meşguliyet gelmeden beş vaktinizin kıymetini bilin “Siz dört şey gelmeden dört şeyin kıymetini bilin” buyuruyor.

1-      İhtiyarlık gelmeden gençliğinizin kıymetini bilin.

2-      Size hastalık gelmeden sağlınızın kıymetini bilin.

3-      Fakirlik gelmeden zenginliğinizin kıymetini bilin.

4-      Mesuliyet gelmeden boş vaktinizin kıymetini bilin.

 • Kulum bana nafile ibadetle yaklaşır.
 • Peygamber efendimizin hilafeti manevi geliyor.
 • Zahir hilafeti dört halifeyi raşidinde sona erdi. Aman manevi hilafet kıyamete kadar devam edecek velilerde bu.
 • Veysel Karani Hz. Vahdeti vücut olmuş. Allah’ın sıfatları ile sıfatlanmış.
 • Peygamber Efendimizin hırkasının Veysel Karani Hz.lerine götürülüşü anlatılıyor.
 • İki günü müsavi olan zarardadır.

 

 SOHBET 14                                       13 MAYIS 1990

Teveccüh

“Sen çık aradan kalsın yaradan”

 • Tarikat Allah’a giden yoldur. Zahirde vasıtası şeraittir. Şeraitte kıl kadar eksikliğin varsa senin vasıtan bozulmuş. Teveccühte Esma nuru tecelli edecek. Evliyaullahın velayeti. Sıfat nurundan manâ Peygamber Efendimizin nübüvveti. Zat nurundan manâ cenabı hakkın zatının nuru. Bu üç nurda burada tecelli edecek.
 • Hz. İbrahimin ateşten kurtuluşu anlatılıyor.
 • Cenabı Hak buyuruyor ki. Günde 70 defa bir kulumun nazarı? Gafil olan alır mı?
 • Peygamber efendimiz buyuruyor. “Cennet bahçelerine girin. Cennet meyvelerinden yiyin” “Cennet bahçeleri zikir halkaları. Almış olduğumuz feyizlerde meyveleridir.
 • Kalbinizi, gönlünüzü boşaltın. 

 

 SOHBET 15                                       14 MAYIS 1990

“Efendim derdimizin dermanı sensin”

·     Leylek ile bülbülün hikayesi anlatılıyor.

·     İnsanların dünyadaki azabı ne ile? Hastalık geçim darlığı, fakirlik, birde huzursuzluklar oluyor.

·     İnsanların iki kıblesi vardır.

1-      Cismin cesedinin kıblesi

2-      İnsanların ruhunun kıblesi

·         İlmel yakin bilmek. Hakkel yakin bilmek.

·         Hakikate insan nasıl geçer?

·         Biz ruhumuzu nasıl yetiştirelim?

·         İsmail (a.s) babasına nasıl teslim olmuş ise müritte şeyhine böyle teslim olursa neye malik olur?

·         Behlül danenin hikayesi anlatılıyor.

·         “Biz insanı çok kıymetli halk ettik.Güzel halk ettik.”

·         Dört anasır-ı zıddıyet.

-          Su, ateş, toprak, hava ve bunların etkileri, terbiye edilmiş ve edilmemiş halleri anlatılıyor.

·         Bir mürit deridir. Meşayihte deriyi değiştiren bir ustadır. Onun anasır-ı zıddıyetini değiştiriyor. Anasır-ı zıddıyeti de çile değiştirir. 

 

 SOHBET 16                                       15 MAYIS 1990

Hanımlara

“Muhabbet bağına girdim bu gece,

Açılmış gülleri derdim bu gece,

Vuslatın sırrına erdim bu gece,

Muhabbet doyulmaz bir pınar imiş.”

 

·         İnsan düşünerek iş yapmalıdır. Şükür, fikir, zikir.

·         Zulüm üçtür.

1-      Nefsimize zulüm

2-      Karşısındakine zulüm

3-      Allah’a zulüm. Kul Allah’a zulüm edebilir mi?

·          Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl.

·         Hz. Musa ile Firavunun hikayesi anlatılıyor.

·         Ümmetimin zamanında öyle bir an gelir ki onlardan riba yemeyen kalmaz. Riba (Faiz) yemeyenler varsa tek tük. Onlarında kokusu burnuna gider.

·         İnsanların ruhu Allah’tan gelmiştir. Ama yine bir vasıta ile gidilir. Bu vasıta da Şeriat, tarikat, hakikat

·         Alim bozulmazsa alem bozulmaz. Ama hakikat sahipleri mevcuttur. Onlarda gizleniyor.

·         - “Tefrika yapmayın, bölünmeyin, parçalanmayın.”

·         - “Ümmetim 73 fırka olacak. Bunların bir tanesi fırkayı Naciye 72 tanesi fırkayı nar” yani 72 tanesi ateşe gider.

·         Herkes ruhtan bahsedemez. Peygamber Efendimiz bildiği halde bahsetmedi. O ruhtan soranlara dedi ki “Ruh rabbimin emrindedir”

·         Hadis var “Dünyada Müslümanlara rahat olmaz”

·         1983 de Efendim Hazretlerinin patlayan apandistinin Erzurum’da yapılan tedavisi detaylı anlatılıyor.

·         Nakşi halifelerinden Nizamettin Kamu’nun müridi ve babası ile aralarında geçen mevzu. (Zımmına alıp kendi hayatından 20 yıl verdim)

·         Meşayihler İsevi meşrep, Musevi meşrepli olurlarmış.

·         Allah Cafer-i Tayyar Hz. Tebük savaşında nurdan kanat verdi. Peygamber efendimizin duası anlatılıyor.

·         Muhyittin-i Arabi Hz.nin ayağını vurup sizin taptığınız tanrı benim ayağımın altında demesiyle ilgili mevzu anlatılıyor.

·         Şeyh buyuruyor. Kabzası yere gömülmüş iki tarafı keskin sivri bir süngü. Deli bir insan bağrı açık gelip o süngünün üzerine düşerse süngü onu deler. Süngünün ne kabahati var burada.

·         Zengi Ata’ya rastlayan üç müridin hikayesi anlatılıyor.

·         Yakub-u Çerhi Hz.lerinin zahir ve maneviyattaki yüzü.

·         Şuğulu batın anlatılıyor.

 

 SOHBET 17                                       16 MAYIS 1990

“Işık bağlamak için,

Işık alan olmalısın”

 

·         Cüz’i irade külli iradeye bağlıdır

·         Meşayihin bir tanesi müridini testiyle suya yollamış. Fakat gecikmiş. Bunun devamı anlatılıyor.

·         Rızk ezelidir. Cenab-ı Hak zamanı gelince halk eder.

·         İnsanlar uykudadır. Ölünce dirilirler.

·         İmamı Azamın akarsudan alıp ısırdığı elmayla ilgili mevzu anlatılıyor.

·         Üç yerde yalan söylenebilir. 1- Mazlumu zalimden kurtarmak için 2- İki küs kimseyi barıştırmak için 3- Düşmana savaşta Müslümanların sırrını vermemek için.

·         Evliyaullahtan Yazıcıoğlu Ahmet Muhammed kardeşlerin abdestsiz bir kere süt verildiğindeki farkı.

·         İki türlü şeytan vardır. Manevi şeytan insanların içinde olur. Suri şeytan insanların dışında olur.

·         Hak talibi için üç şey lazım. 1- Zaman 2- Mekan 3- İhvan

·         Hak talibi Allah’tan gelen ruhu Allah’a ulaştıran demektir.

·         Peygamber Efendimiz dört kimseyi cübbesinin altına aldı. O dört kişi ehl-i beyt oldu. Evladı Resul oldular.

 

 SOHBET 18                                       17 MAYIS 1990

“Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın

Benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın”

 

 • Günden güne derdim artar

Varsam Lokmana Lokman’a.

 • En büyük nimetimiz: İnananlardan yaratmış. Bununda kıymetini bileceğiz.
 • Tarik-i müstakim nedir?
 • Habibim bana itaat eden sana tabi olsun.

       Sana tabi olmayan bana itaat etmiş değildir.

 • “Bu dünyada sadıklarla beraber olun”
 • Herkes sevdiği ile beraber olur.
 • Kulum bana nafile ibadetle yaklaşır.
 • Zikri kalpten yapmak lazım. Kalbinde başka şeyler oluyorsa, bu zikir değildir. Bu zikir hakkında Cenabı Hak buyuruyor ki “Onların zikirleri zikir değildir. Onların zikirleri onların kalplerini karartır”
 • Cenab-ı Hak “Kulum ben sana şah damarından daha yakınım” buyuruyor.
 • Hab-u Gaflet : Gaflet uykusu nedir? Allah’ı unutanlar Allah’ı zikretmeyenler uykudadır.
 • Halis niyet nedir?
 • Bütün tarikatlar haktır. Ama hepsinin başı Nakşibendi Tarikatı.
 • Evliyaullah mir’attır. Allah aynasıdır.

 

 SOHBET 19                                       18 MAYIS 1990

Hanımlara

“Hakla oturanı ara,

Onunla otur”

 

 • Mürit ne gelirse rabıtasından bilecek.
 • Tarikatta riyazet haktır. Ama riyazet ikidir.

1-      Nefsini, gıda vermeyip aç koymak

2-      Nefsini rabıtanın karşısında eritmek. Terbiye etmektir.

 • İnsanlarda ruhun üç makamı vardır.

1-      Ruhu revan makamı.

2-      Ruhu sultani makamı.

3-      Ruhu nurani makamı.

·         Hz. Adem cennetten çıkarılınca 200 sene ağladı. Sade günahı için değil üç şey için ağladı.

1-      Noksanlık işledi Cennetten atıldı.

2-      Cennet çok zevkli bir yerdi.

3-      Çok yüksek, aydınlık bir yerden bir karanlığa indi.

·         Şeytan. Ya rabbi ben ne yiyeceğim?

-          Ya mel’ün senin yediğinde benim ve habibimin ismini anmadan yiyenlerin de yediği senin olsun.

·         Az yiyin.  Az uyuyun. Az konuşun.

·         Bizim tarikatımız rabıta tarikatı.

·         Muhabbetül Mevla

Muhabbetül Heva.

·         Gavs Sıbgatulluh Hz. İle Molla Abdurrahman (Tagi) Hz. arasında yaşananlar anlatılıyor.

·         Efendim gördüğü rüyayı anlatıyor. Rüyada, Dede Paşa Hz.lerinin Efendim Hz.lerine söyledikleri ve o hali anlatılıyor.

·         Allah’ın üç emri vardır. 1- Sadıklarla olun. 2- Allah için birbirinizi sevin. 3- Allah için konuşun

 

 SOHBET 20                                       18 MAYIS 1990

Hanımlara

“Mü’minin hayırlısı,

Mü’minin kalbine surur verendir”

 

·         Biz velilerimizi yeşil kubbemizin gizledik.

·         Ney Mevlevilerin zikir aleti. Kudüm de Safavilerin veya Kadirilerin zikir aleti haktır. İnkâr edilemez. Yalnız bid’at karışmıştır.

·         Bizim zikrimiz Peygamber Efendimizin Hz. Ebubekir’e mağarada tarif ettiği zikirdir. İşte Nakşi tarikatında bu zikir değişmemiş.

·         Şems’in kendisi hangi tarikattanmış.

·         Muhammed Baba varmış. Emir Külal  Hz. Onun müridi. Emir Hz.lerini “Muhammed Babanın güreş meydanına çekmesi ve olanlar anlatılıyor.

·         Ebu cehilin öldürülmesi. Başının kesilmesi

·         Peygamber Efendimizin Ebu Cehil’le yaptığı güreş anlatılıyor. Ve güreşe sebep olan olaylar anlatılıyor.

 

 SOHBET 21                                       19 MAYIS 1990

“Sabrın evveli acı,

Sonu tatlıdır.” 

·         Ru’yetullah hakkında sohbet.

 • Mu’tezilelerle ehli sünnet alimleri çatışıyor ki onlar ru’yetullahı inkar ediyor. Ehli sünnet olanlarda var diyor. Alattin Attar Hz. “getirin ben onlara göstereyim” diyor.
 • Vaktin padişahı Muhyiddin-i Arabi Hz. Türbesine gitmiş. Tekkenin dervişlerinden birini denemek için, demişler ki “Derviş şeyhini nasıl biliyorsun? Derviş, şevketlim ben şeyhimden nasıl bahsedeyim? Haddime mi demiş” ve aralarında geçen mevzular anlatılmış.
 • Veliler Peygamber Efendimizin velayetinin varisleri. Alimlerde nübüvvetinin varisleri. Tarikat:Velayet, batın demek,  Nübüvvet: Şeriat, zahir demek.
 • Yarabbi tembellikten sana sığınırım. 

 

 SOHBET 22                                      

“Senden utanmadım heman,

Ettim günah gizli ayan,

Vurma yüzüme el aman,

Cürmüm ile geldim sana.”

 

 • Sen kendi ayıbını bil de bana sığın. Bana gel,

Setr eder hem ayıbımız, halk içre rüsvay eylemez.

Der hemen af eylerem ben, kaçma gel divanıma.

·         İbrahim (a.s) Beni rabbim yedirir. Beni rabbim giydirir. Beni Rabbim kaldırır. Rabbim konuşturur. Rabbim yürütür. Hasta oluram. Rabbim şifamı verir demiş. Burada hasta olurum demesi noksanlık olmuş.

·         Yunus (a.s) ateş bölgesinden izinsiz çıkması.

·         Yunus (a.s) ateş bölgesinden izinsiz çıktığı için onu deryaya attırdı. Balığa yutturdu.

·         Yar’dan mana Rabıtadır. Ateşe yaklaştıkça hareret çoğalır. Fakat yaklaştıkça yanar. İş yanıncaya kadar. Cefa da bitti. Mihnette bitti. Her şey yok oldu. 

 SOHBET 22                                       20 MAYIS 1990

Teveccüh

“Sev”

 • Allah aşkı insanları sarhoş ediyor. Bu da aşk şarabı oluyor. Aşk badesi oluyor.
 • Yunus Emre cenneti istememiş? niçin?
 • Kullar üç şey için ibadet yapar.

        1-Cennete girmek için

        2-Cehennemden kurtulmak için

        3-Allah’a ulaşmak için

   Bunların üçü de haktır. Aşık olanların yüreği yanar.

·         Cebrail (as) rivayetlerine göre 600 kanadı varmış.

·         Diğer meleklerle ilgili kısa bilgiler.

·         Tasavvuf ehlinin 2 kıblesi vardır. Birisi cesedinin kıblesi diğeri ruhun kıblesi.

·         Rabıta bizim için bir aynadır.

·         İbadet on cüzdür dokuzu helal lokma.

·         Dünya da Allah’ın azabı vardır. Ne ile gelir.

·         İki kaşın arasından gider Allah’a yol. İki kaşın birisi Resulullah, birisi Allah. 

 

 SOHBET 23                                       22 MAYIS 1990

Hanımlara             

  “idrak ve iraden maddeden yüksek ise ,

sen maddeye hakim olursun yoksa o sana hakim olur.”

 

 • Cemaat cazip olacak sohbeti çekecek niçin?
 • İnsanlar uykudadır, ölünce dirilirler.
 • Hubb-i dünya bizi sarhoş eyledi.
 • Eğer kulum bana hizmet ederse, biz ona dünyayı hizmetçi yaparız.
 • Kulum dünyaya hizmetçilik ederse biz dünyayı onun sırtına yükleriz.
 • Nereden ne geliyorsa kendini huzursuz eden  ondan bilecek. Alıp bağrına basacak.

   Ondan ne gelirse yahşidir.

    Zira ol dostun bahşidir

 • Hz. İbrahim’e İsmail(as) ı kurban etmek istediği anlatılıyor.

CEZBE

 • Mevlana demiş ki müritlerine: cezbe gelince benim yerden ayaklarım kesildiği zaman bir tabağa veya tepsiye vurun ki ben onunla şuğullanayım da sema ya çıkmayayım. Onu değiştirmişler bidat olmuş.
 • Paşam Hz., Erzincan’dan ayrılırken, Paşam, Efendim Hz.lerine niçin bu kadar üzülüyorsun. bir müritte muhabbet ile ayrılık birleşirse avını yakalayan kara kuşa benzer, demiş. 

 SOHBET 24                                       22 MAYIS 1990

Hanımlara              

  “insanların hatalarını görmemek, Allah ahlakı  ile

ahlaklanmanın başlangıcıdır.” 

 • Mesayihsiz aşk aşkı mecazdır.
 • Aşk insanları derviş yapıyor. Dervişin anlamı nedir?
 • Allah’a kim bağlar? Evliyaullah  bağlar. Evliyaullah bir vasıtadır.
 • Abdulkadir Geylani  Hz.lerinin  müridinin katırının uçurumdan yuvarlanışı anlatılıyor.
 • Ahlakı hamide nedir?
 • Ben affediciyim. Affedenleri de severim.
 • Sürüsünü yedirmez kurt ile kuşa
 • Piri Sami gibi sultanımız var.
 • Hz Ebubekir’in, kendi kölesi ile Bilal-i Habeşi Hz.lerinin değiştirilmesini anlatıyor.
 • Peygamber efendimiz (sav) bir evlilikte hanımda  4 şeye önem verirmiş. Nikah olabilmesi için

1-Müslüman olması

2-Asaletli olması

3-Güzelliği olması (vücut arızası olmaması )

4-Zenginliği

 • Mansur  Peygamber Efendimizin sakalını teline asıldı.
 • Cenab-ı Hak tembellikten men etmiş insanları.
 • Bu dünyada eteğine sarılanlara sorgu sual olmazmış.
 • Evliyaullah‘ın zahiri ile kalmayın. Mecazinizi hakikate götürün.
 • Bedeniz bir güzel gördüm efendim, ilikten damardan ,kandan içerir.
 • Bedensiz güzel kimdir?