Bu mektubu elinizdeki Mektupları toplayan halifesi Şeyh Abdulkahhar'ın zevcesine göndermiştir. Allah her ikisinin de sırrını âlî eylesin.

Onun adıyla. "Yerdekiler ve göktekiler, herşey O'nu teşbih eder." (isra, 44)Ayrıca herşey Nebi'ye ve aline saiat-u selam eder. İmdi; Gavs-ı Azam'ın dergahının kulundan seyyide-i şerife-i saliha'ya. Ki onun celaleti dedesinin Şeriatına uymakla kat be kat artmıştır. Salatın en efdali, selamın en kamili dedesi Hz. Muhammed'in üzerine olsun. Sizin riyazet olarak üstadımızın hizmetinde bulunmak için hizmete gittiğiniz ve onu anlatmak için çok çaba sarfedip eziyete dû- çar olduğunuz ve bu hizmetinizle faydalar elde edildiği bu hizmetkara ulaştı. Elbette bunun ecri misli üstada aittir. Radiyallahu anh. Şüphesiz Rabbimiz tam olarak hak edene amelinin karşılığını ayrıca verecektir. Bu hizmetkarın kalbi bundan çok mesrur oldu. Çünkü hizmetin gerektirdiğini tam hakkıyla yerine getirdiniz. Bu sebeple kudsi kelimeleri ihtiva eden bu mektubu sizlere yazmak için acele etti. Bu Mektup bu hizmetkarın üstadının ve rabbinin muhabbet ateşini sizde yakacaktır. Böylece masiva kaybolacaktır. Nefsin ayıplarını ve dünyanın denâetini görmek ise nefsin başını darmadağınık edecektir. Gerçek hayatın ahiret yaşamı olduğunu görecektir. Nitekim hadiste geçer: "Gerçek hayat ahiret hayatıdır." Böyle olunca nefis lezzetlerle sevinme, eksiklikleri işleme aczi devam etmez. Rabıtaya devam etmekle, bundan gelen feyzden pekçok istifade edeceksiniz. Nis- betle manevi kirlerden kurtulup şimdi kendinize gelin veya gelmemiş olun ancak Allah Teala'nın inayetini üzerinizde görmeniz mümkündür. Çünkü Allah Teala bu tarikat-ı Aliyyeye girmekle sizlere büyük ikramda bulunmuştur. Ancak eda-i şükrü de tam olarak yerine getirmeli. Bu ise kulun Allah'ın ikram etmiş olduğu tüm nimetleri yaratıldığı gaye uğrunda harcamasıyla olur. Ayrıca acziyeti, eksikliği itiraf etmekle gerçekleşir.

Allah'ın selamı sizin ve gözlerinden öptüğüm Mah- mud'a olsun. Okumasını çok istiyorum. Keza tüm akrabalarınıza ve Şeriat-ı Mustafa'ya tabi olan herkese selam ederim. Allah ona, aline, ashabına, zürriyeti- ne, kendisine tabi olanlara, dostlarına salat-u selam etsin. Hamd olsun alemlerin rabbi olan Allah'a.

1-Zilhicce-1301