Bu mektubu Molla Ibrahim'e göndermiştir. Molla Ibrahim'den bulunduğu yeri kontroletmesini istemiş ve Celaleddin' i gıybet etmekten nehyetmiştir.

İki dünyada akranları üzerinde yüce bir yere sahip olan Molla İbrahim b. el-Molla Abdurrahman ve MollaHüseyin. Selam ve duadan sonra bizden sual ediyorsunuz.

Hamd, kendisine hamd gereken zat içindir. Bizler selametteyiz. İlkbaharda size gelmeyi ümidediyoruz.

Sizden arzumuz bizim için etrafınızdaki yerleri kontrol ediniz.Şeyhin gıybetini yapmayınız. Bilakis sohbetlerinizde onu çokça anınız.

Söylenmeyecek sözü kimseye açıktan söylemeyin.

Şerefli annenize, kardeşinize, talebelerinize Şeyh Abdurrahim ve diğerlerine selam eder, dua taleb ederiz

Diyauddin ve Abdurrahim'e selam eder, okumaya devam ediyorlarsa dua ederiz.

Saadetle amellerinize devam ediniz.