Bu mektubu büyük halifesi Mevlana Şeyh Fethullah'a, harama, haram olması muhtemel olan şeylere bakma,yabancı kadınla halvet ve buna benzer şeyleri yapmamak gerektiği hakkında göndermiştir.

Kim tarikatta iken belirtilen bu hususları helal kabul eder veya yapar veyahutta inanç olarak bunlara yardımcı olursa, yani yabancıya bakmayı ve bunun benzeri şeyleri veya yabancı kimse ile yalnız kalmayı veya ona dokunmayı helal görürse, Allah'ın gazabı onun üzerindedir ve o tarikattan reddedilmiştir.