Bu mektup Cibran Ahalisi’nin bazı kimselere bir takım eziyetler yapmalarına temas etmekte, yapılan şikayetten dolayı Gavs’ın (r.a) yüce emrine uyarak Erzurum’a giden alimlere bazı nasihatlarda bulunmaktadır. 

Mektubuma Allah’ın ismiyle başlarım “..Yerdekıler ve göktekiler, herşey O’nu tesbih eder..”(isra, 44) Salat ve selam Nebi’nin (sav) ve ailesinin üzerine olsun.


Fakirler fakiri Gavsu’l Azam’ın dergahının hizmetçisinden, kardeşlere, dostlara ve arkadaşlara. Allah onları makamları elde etmekten geri bırakan şeylerden korusun, onları teşvik edilen yüksek derecelere ulaştırsın ve onları mevcud ve ma’bud olan Allah’a ibadet etmekle rızıklandırsın. Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi sizlerin üzerine olsun. 

Gavs’a uyanların işini gözetmek ve O’na zarar verenlerin zararını izale için buradan Sultanın kapısına gittiniz. Kendim için günde yüz kere tevbe ettiğim gibi, nefsinizin kabarmasından dolayı sizin için de Allah’a istiğfar ediyorum. Gavs’ın emri sebebiyle vali ile görüşebildiğiniz için Allah’a şükredin. Gayretinizin kabul ve hatalarınızın affedilmiş olması için Allah’a niyazda bulunun. 

Koca Osmanlı devletinde durum ya Gavsu’l Azamın gayreti, Kutbul Azam’ın himmeti ile neticelenir veya netice hasıl olmaz. Peygamberlerin yolundan giden evliyanın vazifeleri bütün mahlukat için Allahtan af taleb etmek, yakin lezzetini taddıkları için kıymetsiz olan dünya ile alakalarını sona erdirmektir. 

Bu düşünce ile eğer şikayetiniz kabul edilirse o zaman size düşen, müslümanlara eziyet eden kimsenin tevbe etmesini talep etmek sonra da kimsenin müslümanlara eziyet etmemesini ümid etmektir.

İkinci durumda ise, sizin üzerinize gereken gayrette ihmalkar olmaksızın Rabbül Aleminin muhabbetine ulaştıran Gavsu’l Azam’ın muhabbeti ile meşgul olmaktır. Çünkü maksad sebeplere uymak suretiyle Allah’ın emrini gözetmektir. 

Bu şevk ve teşvikten hasıl olan maksaddan alıkoyan hiç bir meşguliyetin sizi meşgul etmemesi ve sizin için seyru sülük olması için, Allah huzurunun yerine hiç bir şeyin gelmemesi gerekir. Müslümanlara eziyet eden kimsenin Şeyh Abdullah’ın diyarına kaçtığı söyleniyor. Muş Valiliği onu yakalamak için adam göndermiştir. 

Selam size ve dostlar üzerine olsun. Allah dine yardım edene yardım etsin, yardımsız bırakanı yardımsız bıraksın. Kafirlere, isyancılara ve dini bozmak isteyenlere karşı dinin imamına başarı ve kuvvet nasip etsin. Amin.
Rabbimiz Allah bu kuluna yardım etsin. Amin 23-Receb-1292