Bu mektubu selamı kendisine ulaşan Molla İbrahim ‘e göndermiştir. 

Sizce malum olduğu üzere Gavsu’l Azam bu dünyadan ahirete göç etmiştir.

Gözlerimizin alıştığı nurlu suret kayboldu. O’nun nurlu suretinin düşüncemizden ve hayalimizden kaybolmamasını umuyoruz. Bunun da ötesinde kendisinin haber verdiği ve rabıtaya devamı emrettiği üzere, hayatındaki halinden daha güzel şekilde hayalimize gelmesini ümid ediyoruz.
 
Gavs şöyle buyurdu: ‘Nisbet kuvvetlidir. Hayatta fayda verdiği gibi, ölü ken de fayda verir. Hatta vefatta daha fazla fayda verir’ Sözüne ölümü kasdederek şöyle devam etti: Seyyid (k.s) şöyle buyurdu: 

‘Kılıç kınından çıkmadığı zaman kesmez.” Allah sizi Şeyh Bahaeddin’le karşılaşma ile bahtiyar kılıncaya kadar siz ve diğer müridler rabıtaya devam etmeniz ve amelde gevşeklik göstermemeniz gerekir.

Sizden dua ümidi ile. 23-Recep-1292