Halifesi Molla Ibrahim’e şeyhi rabıta ile nefsin yok olması ve meşhur olduğu üzere tarikatın şeriattan ibaret olduğu hakkında göndermiştir. 


Allah’ın ismi ile mektubuma başlıyorum. Salat ve selam seçtiği kulu Hz. Muhammed (s.a.v) ve O’nun seçkin ailesi üzerine olsun. 

Size isabet eden musibet haberi bana ulaştı. Allah sizi ondan kurtarsın. Musibetten kurtulduğunuzda istiğfar etmeniz gerekir. Ayrıca bunun ehlinizin sünnete uymasına sebep olduğu ve sıdk ile muhabbet tarafını izhar ettiği için dahi şükretmeniz gerekir. Çünkü itminan halinde sekinet (kalp huzuru) hasıl olur. Bana gerekli kılınan şeyler sizin üzerinize de gerekir. 0 da selamette olmaktır. Berezan’a gitmeniz, İbo’nun rüyasını tasdik etmeniz, Gavsu’l Azam’ın meramını tebliğdeki gayretiniz güzellikten uzak değildir. Ayrılmak isteyenin Gavs’tan ayrılması sizin zayıflığınızdan ve ortadaki kötülüğün ayan olmasındandır.
 
Bizi cevaptan alıkoyan, önceki mektupta istediğiniz şeylerin naklinde bizim muhayyer olduğumuzu söylemenizdir.

Tebliğde iradenize göre soğuktan ve bütün gece uykusuz kalmaktan uzak durunuz. Sadece uyku vaktinde uyku ile yetinen olmayınız.

Şeyhin gayreti ve muhabbeti ile Gavs’dan istimdat isteyerek şeyhin rabıtasında nefsinizi yok ediniz. Çünkü böyle yapmak Allah’ın yardım etmesine sebeptir. Bu yüce tarikatın maksadının şeriat olduğunu arkadaşlarına yayarak söyle. Hatta tarikatın şeriat olduğunu söyle. Nitekim bir kötülükle gelen kimseye şeriatta olmayan şeyi nasıl yapıyorsun, denilir. Çoğu kere böylelerine akidenin tashihi ve Fatihanın taliminin tekrar edilmesi fayda verir. 
Size, hususen ailenize ve umumen müridlere setanı ederim.

Bu hizmetçiyi ziyaret etmeniz muhabbetinizi artırmanız için yeterlidir.

Bundan da öte bana göre bu Allah yolundaki bir insanı ziyarettir. 12-Recep- 1 297