Bu mektubu Molla İbrahim'e bazı şahısların eğitilmesi ve gönderilen emirle sohbete devam ve bunun dışındaki meseleler hakkında göndermiştir.

Selam, anlayışlı ve kovulmuş şeytanın hilesinden selamette olan İbrahim kardeş üzerine olsun. Güzel halinizin keyfiyetini sorduktan sonra, dualar Gavsu'l Azamın fuyuzatı ile ailenizle beraber sizlerin üzerine olsun. Şeyhin sureti göz önüne gelmediğinde rabıtada acele etmeyin. Ders(vird)in evvelinde ve sonunda Şeyhin sureti gözönüne gelmese de rabıta yapmak gerekir Her ders anında yaptığın masiyeti düşün. Fakat Şeyhin emri olduğu için rabıtadan kurtuluş yoktur.

Molla Hüseyin Şeyh'in emrettiği şeyler dışında ebrarın (iyilerin) yaptığı amelleri yapmaktan sakınsın. 0 bunların şeyhin emri olmadığı için başka derslerin masiyet gibi olduğunu ve şeyhin emri olduğu için de kendi dersinden kurtulmanın mümkün olmadığını düşünsün.

Fakih Said rabıtaya sarılsın. Nefsin istemiyor diye fakihlere hizmeti terketme. Çünkü nefsini izhar etmen helaka sebeptir. Nefsinden sakın.

Molla Eşref'e gelince rabıta vaktinde ve rabıta dışındaki durumlarda nefsini, hakir olması için mahlukatın en rezili, habis ve delisi olarak görsün.

Ey İbrahim! İhvanlarla beraber sohbet etmek gerekir. Molla Ali'ye de söyle rabıtaya devam etsin.

Kızkardeşin Damre'ye, kardeşin İsa'nın zevcesine ve Molla Ali'nin kızına günde yüz kere istiğfar etmelerini, Resülüllah'a (s.a.v) aynı şekilde günde yüz defa salatu selam getirmelerini ve Gavsu'l Azam'dan istimdat istemelerini söylemeni Gavs (k.s) Hazretleri emrediyor. Kızkardeşin Fatma ile birlikte annen emellerine ve rabıtaya devam etsinler. Onlara selam ediyor ve istikamet üzere olmaları için dua ediyoruz. Annenizin elinden öpüyor ve bize dua etmesini ümit ediyoruz. Kardeşimiz Halil ve İsa'ya da selam ediyoruz. Rabıtaya ve amele devam etsinler. Muhammed Emin ve Muhammed Esad'a da selam ediyor ve devamlı saadette olmaları için dua ediyoruz.