Bu mektubu Hacı Yusuf el-Bitlisi'ye deni( alçak)dünyanın kötülenmesi ve ( hasret ) ayrılığını gidermenin şeyhe mürid toplamaktan daha önemli olduğu ve bunun dışındaki meseleler hakkında göndermiştir.

Hamd kendisine mahsus olan Allah'ın adı ile mektubuma başlarım. Salat ve selam Onun Nebi'si (S.A.V)ve ailesi üzerine olsun.

Gavsu'l Azam'ın dergahının hizmetkarından Nakşibendi kardeş Hacı Yusuf Efendi'ye. Gönlün sevgiliyle buluşma arzusuyla dolu olduğuna dair soruyu içeren ve Şeyh Abdurrahim'le gönderdiğiniz muhabbet dolu mektubunuz bu hizmetkara ulaştı.Bu özlemi ve kalbinizin bu mesele üzerine yoğunlaşmasını şu sıra terk etmek evladır.Bu nasıl olacak? Bunun yani ayrılığın şeyhe mürid toplama diye bir şeyle alakası yoktur. Çünkü kalıcı ayrılık,lezzetli olmayan ve irfan ehlinin gözünde buğzedilmiş olan dünya nimetlerine rağmen, muhabbeti arttırır.Çünkü irfan ehli şu hadisten dolayı bu kanaate varmıştır . '' Allah'ın zikri hariç dünya ve içindekiler lanetlenmiştir.''Bu hadisten dünyanın içindekiler ve ihtiva ettiği şeyler kastedilmiştir. Dünya ve nimetleri, sokaklarda bulunan necasetlerden daha değersiz olmasına rağmen, onun kalıcı, nimetlerinin lezzetli olduğu faraza kabul edilse bile ona nasıl iltifat edilir?Allah'ım !Marifet denizinde hazırlanmış halk cezbe içinde olan şeyhin muhabbeti ile dünya nasıl mukayese yapılabilir?

Aşk husunda herkes bişeyler söylüyor.

Onu efsane bilirsin onu efsane olarak okursun.

Hak cezbenin dışındaki şeylere değer verme . Şeyhi şevk ve iftiharla rabıta et.belki amellerin en nihai olanına ulaşırsın.

Selam senin dostlarına ve Şeriat-ı Mustafa'ya (s.a.v) sarılanlar üzerine olsun.

29- Cemazi'l Ula 1928